ZJAZD ABSOLWENTÓW SPECJALIZACJI PN AWF WARSZAWA

Drodzy koledzy i koleżanki.

Na prośbę organizatorów Zjazdu Absolwentów informuję o detalach zgłaszania się i warunków uczestnictwa w Zjeździe. Będzie to z pewnością wielkie wydarzenie w polskim futbolu, bo zjadą się na AWF najlepsi polscy szkoleniowcy, absolwenci naszej uczelni. Oczekiwany jest przyjazd około trzystu szkoleniowców, co już samo w sobie jest wydarzeniem szczególnym. Zjazd będzie miał miejsce na obiektach AWF w dniach 16, 17 września. We wszelkich sprawach organizacyjnych należy się kontaktować z Frankiem Mikuckim tel; 601 084 906, e-mail; franciszek. mikucki@wp.pl

Uczestnictwo w Zjeździe to koszt 350 złotych, jeśli potrzebny będzie hotel. Jeśli hotel nie będzie potrzebny, kwota będzie niższa. Uczestnictwo należy potwierdzić jak najszybciej a wpłatę uregulować do dnia 30 marca na konto ;

11 1020 4867 0000 1202 0160 8694

Serdecznie zapraszamy!