INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017-2018

AWF Warszawa Józefa Piłsudskiego rozpoczęła rok akademicki 2017/18. Sala wypełniona do ostatniego krzesełka a zgodnie ze słowami Jego Magnificencji Rektora, chętnych studiowania na tej znakomitej uczelni było sześć osób na jedno miejsce. Pośród znakomitych gości Irena Szewińska a największą zorganizowaną grupą był rocznik studentów, którzy ukończyli studia przed 50 laty. Wykład inauguracyjny wygłosił Andrzej Strejlau, który był studentem i pracownikiem uczelni. To była dobra inauguracja, poprowadzona dynamicznie a wystąpienia osób, nie za długie i dobrze przygotowane. Uczelnia zmieniła swój profil w stosunku do tej, którą pamiętamy z dawniejszych czasów. Wyczynowy sport na najwyższym poziomie, jakim tętniła uczelnia, zamieniły kierunki pielęgniarskie i różnego rodzaju rehabilitacje zdrowotne oraz turystyka. Wiele miejsca poświęcono w wystąpieniach wspomnieniom i apelom aby uczelnia mogła otrzymywać konieczne dotacje na edukację studentów i dalszy rozwój infrastruktury sportowej. Andrzej Strejlau reprezentował środowisko gier zespołowych a w szczególności piłki nożnej. W swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił znakomitym wykładowcom, od których czerpał wiedzę na tej uczelni. Dla studentów pierwszego roku, którzy dopiero rozpoczynają studia, większość nazwisk wspominanych w wystąpieniu Andrzeja Strejlaua nie była znana i dopiero będą się uczyć o wielu osobach, które przez lata kształtowały markę i rangę uczelni uznawanej dawniej, jako najlepszej uczelni edukującej trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego w Europie. ”Czarodzieje z Bielan” przeszli do historii i pewnie trudno będzie odbudować kiedykolwiek tak znakomite drużyny koszykarzy, koszykarek, siatkarzy, siatkarek, piłkarzy i piłkarek ręcznych czy rugbistów. Dawniej od piątku już nie opuszczało się murów uczelni, bo mecz gonił mecz i wszyscy mogli śledzić z bliska rywalizację na najwyższym poziomie krajowym. Teren uczelni był miejscem przygotowań naszych olimpijczyków i właściwie na co dzień studenci mieli możliwość podpatrywać pracę naszych mistrzów.   Jestem absolwentem tej znakomitej uczelni i z radością uczestniczę co roku w spotkaniach inaugurujących kolejne lata studiów. W takim dniu wszyscy deklarują pomoc i wsparcie uczelni w staraniach o pozyskiwanie środków koniecznych dla skutecznej pracy edukacyjnej. Oby tym razem deklaracje zamieniły się w czyny, bo jak mawiał patron uczelni Józef Piłsudski, słowa są ważne ale rzeczywistą wartość mają tylko czyny. Życzę dobrego roku Szanowna Uczelnio i samych radości dla studentów, szczególnie pierwszego roku, bo od tego miesiąca zaczyna się już ich dorosłe życie.