ZJAZD TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ ABSOLWENTÓW AWF WE WRZEŚNIU 2019

Specjalizacja piłki nożnej na AWF w Warszawie ma już sześćdziesiąt cztery lata, a za rok będzie obchodzić rocznicę 65 lat swojego istnienia. Specjalizację ukończyło ponad sześciuset trenerów na studiach stacjonarnych oraz ponad dwustu na studiach zaocznych. To olbrzymia liczba, która świadczy o skutecznej pracy specjalizacji. Przyszłoroczny zjazd będzie podkreśleniem roli AWF w szkoleniu trenerów piłki nożnej, a następnie ich roli w rozwoju polskiego futbolu. Czym różnili się szkoleniowcy, którzy kończyli uczelnie AWF-owskie z dyplomami trenerskim a dzisiejszymi absolwentami kursów trenerskich. Przede wszystkim dawni szkoleniowcy mieli zdecydowanie większą wiedzę ogólną na tematy szkoleniowe podparte wiedzą z wielu innych przedmiotów, koniecznych dla wielokierunkowego przygotowania absolwentów do pracy w szkołach, a nie koncentrowano się wyłącznie na przyszłej pracy w klubach sportowych. Ponadto w szkołach pracowali znakomici nauczyciele wychowania fizycznego, którzy prowadzili na wysokim poziomie lekcje WF, przygotowujące dzieci i młodzież do sportu. Osobiście mogę tylko w samych słowach uznania, mówić o moich nauczycielach w szkołach, do których uczęszczałem czy profesorach prowadzących z nami zajęcia na uczelni. Były to wybitne osobowości w swoich dziedzinach i warto będzie przypomnieć o tych ludziach przy okazji przyszłorocznej uroczystości. Kapituła Zjazdu, określiła jego interesujący dwudniowy program i każdy szkoleniowiec, który przyjedzie na Zjazd, nie tylko spotka swoich kolegów z czasów studiów, ale będzie uczestniczył w dyskusjach dotyczących aktualnego stanu polskiej piłki nożnej. Uwolnienie zawodu trenerskiego, który może dzisiaj sprawować każdy, bez konieczności ukończenia studiów,  w zasadzie zabiło studia trenerskie w szkołach i akademiach wychowania fizycznego, które wypuszczały na rynek absolwentów dobrze przygotowanych do tego zawodu. Dzisiaj każdy , kto chce poświęcić się zawodowi trenera piłki nożnej, nie musi kończyć studiów. Może pójść ścieżką UEFA, realizowaną przez PZPN i WOZPN-y,  która nie ma nic wspólnego ze studiami na uczelniach. Oczywiście, jeśli przyszły szkoleniowiec, chce się dokształcać i zdobywać podstawy wielokierunkowego przygotowania zawodowego, to może przez lata doskonalić własną wiedzę i chociaż nie będzie ona tak dokładna jak na uczelniach, gdzie trzeba było zdawać trudne egzaminy z każdego przedmiotu, to może być dobrym szkoleniowcem, szczególnie pracując przede wszystkim w zespołach z seniorami. W pracy z dziećmi i młodzieżą szeroka wiedza ogólna jest konieczna, aby nie popełnić błędów, które mogą być już nieodwracalne w przyszłej karierze młodego piłkarza. 19 września przyjedzie na AWF kilkuset trenerów, pośród których będą selekcjonerzy, trenerzy pracujący w Ekstraklasie i innych klasach rozgrywkowych. To będzie wielkie wydarzenie dla uczelni i środowiska, dlatego warto jak najszybciej się zgłosić do Franka Mikuckiego, który zbiera wszelkie rejestracje na Zjazd. Podaję adres Franka; franciszek.mikucki@wp.pl oraz telefon 601084906. Przewodniczącym Kapituły jest selekcjoner Antoni Piechniczek a prócz niego znaleźli się selekcjonerzy Henryk Apostel, Andrzej Strejlau i moja skromna osoba. Książkę o specjalizacji i jej absolwentach przygotowuje prof. Jerzy Talaga. Zgłaszajcie się i zapisujcie na Zjazd, kolejna informacja już w pierwszych miesiącach przyszłego roku.